01/05/2020 Čeština

úkoly do 01/05/2020

literatura

Tento týden budeš mít za úkol vymyslet vlastní básničku na téma jaro.

  • Básnička bude mít minimálně dvě sloky o čtyřech verších.

  • Básničku pošli svému vyučujícímu na e-mail nebo classroom. Klidně se natoč, jak básničku recituješ :).

  • Originalita se cení!


A pozor, i my máme přístup k internetu! Nezapomeň, že nesmíš vydávat okopírované básničky z internetu nebo knihy za své vlastní!

Tento týden nebudeš zahlcen úkoly. Dodělej si všechna cvičení, která jsi v češtině nestihl.