sIVT 7.A

Úkol č. 1 — Zeměpisná hádanka — Mgr. Bolek do 15. 4. 2020

Vašim úkolem bude vytvořit vám již známé zeměpisné hádanky z mých hodin. Jelikož jsme ale v informatice, budou vypadat přesně tak, jak je zde stanoveno:

Úvodní slide a nastavení prezentace

 • Každá prezentace bude začínat úvodním slidem s nápisem "Uhádni stát" o velikosti písma 50

 • Prezentace bude v širokoúhlém formátu 16 : 9, který nastavíš v Soubor > Nastavení stránky

 • Prezentace se může týkat státu, ostrovu (souostroví) či např. známého jezera. Klidně můžete udělat hádanku i na zemi, kterou jsme již hádali, pokud použijete jiné informace, než zazněly v mé hádance...

 • Délka prezentace není nutně stanovena, silně doporučený rozsah je však 10-20 slidů

Text

 • Popis slidu bude krátký a výstižný (nejlépe na 1 řádek)

 • Text bude písmem Arial velikosti 30 (menší) a 50 (větší)

Obrázky

 • Obrázek bude přes pozadí celého slidu — použij oříznutí obrázku

 • Budeš používat pouze obrázky ve vysokém rozlišení (HD)

 • Obrázky se musí týkat popisku na daném slidu

 • Použiješ takový obrázek, aby text na něm byl čitelný — viz stínování textu dále

Stínování textu

 • V nabídce Možnosti formátování nastavíš textu stín

 • Text na slidu bude mít černý stín o průhlednosti 0 a poloměru rozostření 10

Animace

 • Všechny slidy budou mít nastaven přechod mezi slidy Krychle

 • Textové pole i obrázek budou mít nastavenu animaci plynule zesílit po předchozí

Řazení snímků a zásady pro obsah

 • Snímky seřadíš tak, aby na začátku byly informace méně zřejmé a postupně se objevovaly konkrétnější nápovědy

 • Vyvaruješ se uvádění zeměpisných názvů v popiscích (např. "Nachází se tam Kapské město"... "Patří mu ostrov Sicílie"...)

 • Rovněž nebudeš uvádět popisky ve stylu "Tento stát má 10 miliónů obyvatel", protože je to dlouhé! Uvedeš "Má 10 miliónů obyvatel"... Všichni víme, že tento stát, a ne sousední ;-)

Závěrečný slide

 • Závěrečný slide by měl obsahovat mapu hádaného území

 • Nejdříve by se mohl objevit obrys daného státu s animací plynule zesílit po předchozí

  • Najdi si daný stát v obrázcích, ideálně zadej hledat průhledné PNG v angličtině i s vlajkou, tedy např. "Namibia flag"

 • Poté přesně pod obrys státu vlož slepou mapu širšího území, např. "Africa blank map" nebo "Africa outlined map" s animací plynule zesílit po kliknutí. Hledej na Googlu pouze velké obrázky s dostatečným rozlišením!

Název a sdílení

 • Prezentaci pojmenuj "Jméno Příjmení — hádání státu"

 • Takto pojmenovanou prezentaci mi nasdílej na e-mail ivt.bolek@zs-senov.cz do 15. dubna 2020

 • Každý z výše tučně uvedených pokynů je za 1 bod. Čili za každý vámi nedodržený pokyn je bod dolů. Známka se tedy bude odvíjet od počtu bodů a celkové kvality zpracování.