Informatika


Mičková

4. ročník

5. ročníkBolek

Seminář z informatiky 7.A

Informatika 6.B

ŽIŽKA

4. ročník

5. ročník

6. ročník

8.ročník

VAJDA

Vajda je přesvědčen, že nyní se Informatika prolíná všemi předměty, tedy pokud budete aktivní v ostatních předmětech, budu to brát jako aktivní práci v Informatice. Pokud čtvrťáci a páťáci budou pracovat na svých kurzech v code.org - bude to super. (přístup jednotlivých tříd viz níže). Šesťáky si ošéfuji v rámci Fyziky - tam fungujete skvěle. A sedmákům dám dobrovolný bonusový kurz, za jehož absolvování mají automaticky jedničku na vysvědčení... (už přihlášení do něj chce špetku inteligence - tož jsem zvědav...)sedmáci se dostanou do kurzu kliknutím na obrázek. (nesedmáci si to mohou vyzkoušet sami, ale pokud chcete známku, musíte do jména uvést i třídu!)

A pro ty šikovné z vás jsem k dispozici i online...