Informatika 6

6.B - Mgr. Bolek

Úkol č. 1. - Google Tabulky - do 7. 4. 2020

V následující tabulce máš 10 největších států světa podle jejich rozlohy.

Tuto tabulku si označ a zkopíruj do své vlastní Tabulky Google, kterou si na disku vytvoříš. Svou tabulku pojmenuj svým jménem, příjmením a třídou (např. Miroslav Bolek, 6.B)

6.B samostatná práce 2020
  1. Ve své tabulce tato data seřaď od státu s největším počtem obyvatel po nejmenší.

    • Řazení dat nalezneš v záložce Data. Když uděláš chybu, dej krok zpět CTRL+Z)

  2. Pomocí funkce Podmíněné formátování zvýrazni červeně (písmo nebo pozadí, to je jedno) státy, které mají víc než miliardu obyvatel.

    • Tuto funkci najdeš v záložce Formát. Dále je zadání podmínky velice intuitivní.

  3. Nyní do dalšího sloupce vypočítej hustotu zalidnění daných zemí, to znamená, kolik obyvatel průměrně žije na jednom kilometru čtverečním. Hustotu zalidnění spočítáš tak, že počet obyvatel vydělíš rozlohou dané země. Tento jednoduchý vzoreček použij jen u prvního státu a potom tuto buňku "roztáhni" dolů na zbylých 9 států, tak jak jsme si to ukazovali.

    • Uvědom si, jakým znakem v Tabulkách značíme dělení...

  4. A na závěr pomocí funkce průměr (average) spočítej do zelené buňky průměrnou hustotu zalidnění těchto 10 zemí a rovněž sečti dohromady (sum) počet obyvatel těchto států do tyrkysové buňky.

NAVÍC: Vytvoř sloupcový graf těchto států z údajů jejich rozlohy.

Hotovou tabulku mi nasdílej na e-mail ivt.bolek@zs-senov.cz do 7. dubna 2020.