Čeština 6

úkoly do 08/05/2020

Opakování přídavných jmen

Připomeň si přídavná jména! Vyplň níže uvedený formulář a nezapomeň jej odeslat. Budeš ohodnocen známkou.


časopis

Tvým úkolem bude zařadit do časopisu tvůj oblíbený rodinný recept.

Je jen na tobě, jestli zvolíš recept na zákusek, hlavní jídlo či nějakou jinou dobrotu.


Co musíš vědět:

  • Recept je popis pracovního postupu. Vzpomeň a zopakuj si popis a jeho funkce (učebnice str. 112).

  • Popis pracovního postupu patří do odborného stylu.

  • Při popisu pracovního postupu popisuješ jednotlivé činnosti přesně, přehledně a zvlášť srozumitelně v tom pořadí, v jakém musí probíhat.

  • Žádné činnosti se nesmí vynechat.

  • Volíš vhodná slovesa, která zpřesňují jednotlivé činnosti. Snažíš se slovesa neopakovat.

  • Podívej se na příklad popisu pracovního postupu zde.


Takto vytvořený popis pracovního postupu pošli svému vyučujícímu.