Čeština 6

Úkoly zadané do 10/04/2020

ČEŠTINÁŘSKÉ VTÍPKY

Pojď se zasmát, otestovat si své znalosti z pravopisu a získat jedničku :)

Pod každým vtipem najdeš zadání úkolu.

Vypracované úkoly pošli svému vyučujícímu na e-mail nebo přes google classroom.


  1. Medvět svolá všechna zvířátka v lese a povídá jim: ,,Dneska pojedeme na vílet." Žába po něm opakuje: ,,Dneska jedeme na vílet." Medvěd povýdá dál: ,,Pojedeme dlouho, cesta bude náročná." Žába zase opakuje: ,,Cesta bude náročná." Medvěd pokračuje: ,,Vezmněte si jídlo a pití." Žába zase opakuje: ,,Vezměte si jídlo a pití." Medvěda už to hodně štve a dodává: ,,A ta zelená potvora zústane doma!" Žába na to: ,,Jé, chudák krokodýl, on se tak těšil." (6 chyb)

a) Vypiš a oprav chybná slova.

b) U každého opraveného slova zkus pomocí vynechání nebo zpřeházení písmen vytvořit slovo nové.


  1. Víte, proč kostra nemúže skákat bungee jumping? Protože nato nemá žaludek. (2 chyby)

a) Vypiš a oprav chybná slova.

b) Urči slovní druhy v první větě.


  1. Letuška se ptá v hlavní kabině: ,,Není mezi cestujícími lékař?" Jeden z cestujících vztane a jde do pilotní kabiny. Za chvíly vyjde a ptá se: ,,Není mezi cestujícími pilot?" (2 chyby)

a) Vypiš a oprav chybná slova.

b) Vymysli větu tak, aby každé slovo ve větě začínalo na druhé písmeno v abecedě. Věta by měla obsahovat: podstatné jméno, sloveso, příslovce, přídavné jméno.

ÚKOLOVKA


Tyto úkoly splň na papír, použít můžeš pouze učebnici nebo přehled mluvnice.

Nic nehledej na internetu :-)


1) Spočítej všechny červené (holky)/modré (kluci) ponožky ve vaší domácnosti. Výslednou číslovku utvoř také jako řadovou, druhovou a násobnou.

2) Najdi ve svém pokoji co nejvíce předmětů v mužském rodě a napiš k nim vzor.

3) Najdi ve vaší kuchyni co nejvíce trojslabičných předmětů (např. va-ře-cha). K čemu slouží?

4) Najdi v lednici pět potravin středního rodu.

5) Najdi ve vaší domácnosti co nejvíce předmětů na písmeno P. Dokážeš vymyslet krátký příběh, ve kterém tato slova použiješ?


Vypracovaný úkol odevzdej přes classroom nebo mail, podle domluvy se svou vyučující českého jazyka.


ČASOPIS


Vytvořte prosím druhý list - krátké vypravování, které bude začínat větou "Dnes v noci se mi zdál zvláštní sen..."

( Vypravování může být krátké, vtipné, obsah je na vás, můžete doprovodit obrázky. )


POSLECH