Čeština 6

úkoly do 15/05/2020

Čtenářský deník

Tento týden se zaměřte na své čtenářské deníky.

Vyberte si v čítance libovolnou ukázku, kterou jsme ještě nečetli. Zpracujte zápis z této ukázky do deníku.


Libovolně samozřejmě čtěte i další knihy.

Nezapomínejte na audio knihy :)

https://junior.rozhlas.cz/pribehy