Čeština 6

Mluvnice

Přejeme vám krásný květnový den,

po týdenní pauze jsme vám připravily dvě cvičení. Věříme, že se s tím poperete na jedničku :).


  1. Ustálená slovní spojení

  • Tvým úkolem bude správně odpovědět na níže uvedené otázky.

  • Správné odpovědi napiš svému vyučujícímu přes e-mail.


Zapamatuj si!

Ustálená spojení = sousloví, víceslovná pojmenování, která mají význam jednoho slova. Například rčení nebo pořekadla.

2. antonyma a synonyma

  • Zkus v průběhu těchto dvou týdnu vytvořit dvě pexesa o 10 dvojicích (ručně nebo na PC).

  • To znamená, že vytvoříš 10 dvojic = synonyma (1. pexeso) a 10 dvojic - antonyma (2. pexeso).

  • Práci vyfoť nebo pošli jako dokument svému vyučujícímu. Pexesa si schovej!


Zapamatuj si!

ANTONYMA

  • Antonyma jsou slov s opačným významem, jinak je nazýváme slova opačná nebo opozita.

  • Příklad: bohatý - chudý.

SYNONYMA

  • Synonyma jsou slova se stejným významem, jinak je nazýváme slova souznač. Můžeme tak slovo jeho synonymem nahradit, aniž bychom výrazněji změnili význam věty.

  • Příklad: pes - psík.