Čeština 6

úkoly do 24/04/2020

cvičení s tajenkou

Tvým úkolem bude vybrat pravopisně správnou variantu slova a zapsat si písmeno, které se nachází vedle tohoto slova. Z těchto písmen složíš tajenku. Úkol zapiš do sešitu, wordu nebo rovnou do e-mailu. Z tajenky dotvoř větu podle sebe. Vybraná slova spolu s tajenkou odevzdej svému vyučujícímu (e-mail nebo google clasroom).

časopis

Každý časopis obsahuje křížovku, osmisměrku nebo tajenku. Tvým úkolem je vytvořit jedno z uvedeného.

Fantazii se meze nekladou :)

film a kniha

Malého prince jistě znáš. Podívej se na animovaný film natočený podle knižní předlohy a odpověz na níže uvedené otázky. Odpovědi odevzdej svému vyučujícímu.


  1. Jak se jmenuje autor knihy?

  2. Kolik planet princ navštívil?

  3. Vyber si jedno přirovnání z filmu a zkus jej vysvětlit.

  4. Zkus zjistit, v čem se liší kniha a film.