Čeština 6

Úkoly zadané do 31/03/2020

(Ne)obyčejný kluk

Podívej se na film (Ne)obyčejný kluk a do literárního sešitu udělej krátký zápis.

Převyprávěj film vlastními slovy.

Zaměř se na charakteristiku hlavní postavy (Augusta Pullmana), vývoj jeho osobnosti, vztah ke škole a kamarádům, jeho nejsilnější zážitky...

Znáš knihu? Pokud ano, napiš srovnání s filmem.

Celý film v češtině stáhneš na této adrese.

Doplň -i/-í,-y/-ý

pracovní sešit, str. 64/1 (pouze nový pracovní sešit, zbytek viz níže)

pracovní sešit, str. 64/2 (pouze nový pracovní sešit, zbytek viz níže)

Pravopis a slovní druhy

učebnice, str. 55/5

učebnice, str. 56/7

pracovní sešit, str. 29/3 (starší pracovní sešit, str.28/3)

pracovní sešit, str. 64/3 (pouze nový pracovní sešit, zbytek viz níže)

Opakování učiva

Vypracuj níže uvedené opakování a nezapomeň do 24. 3. odevzdat. Úkol bude ohodnocen.

Práce s textem

Tento týden budeš mít za úkol pracovat s textem :).

  • V níže uvedeném odkazu budeš pracovat s textem Ufon ztracen ve městě.

  • Postupně vypracuj všechny jeho podkapitoly: Detolokátor, Přístřešek, Kapsule, Prstýnek a Velvyslanectví.

  • Pečlivě si zapiš své výsledky a porovnej se spolužáky.