Angličtina 6

Úkoly do 01/05/2020

Zpětná vazba

Dobrý den, milí žáci a zákonní zástupci,


tento týden máme pro vás nachystány celkem 4 úseky úloh - 4. část je opět nepovinná. V pátek je Svátek práce, tak si určitě v tento den odpočiňte.

V první části si procvičíte příčestí minulé u pravidelných sloves, ve druhém úkolu si přečtete o Svátku práce v České republice a jeho původu.

Třetím úkolem bude poslech písně od skupiny The Beatles a zkusíte spočítat, kolikrát uslyšíte slovo "yesterday" - budete mít na výběr z několika možností.

Posledním dobrovolným úkolem bude dotazání se starších členů vaší rodiny, kteří někdy byli na průvodu. Odpovědi zašlete na slovakova@gmail.com. Přesnější informace jsou vždy u každé úlohy.

Dále také stále probíhají online lekce s vašimi vyučujícími dle aktuální domluvy :-)

Přejeme pěkné dny

Mischingerová, Slováková a Weczerková.


1.past simple - regular verbs

Look at the questionnaire next to this frame. Try to concentrate on the spelling.


Tip: if you need some more practising, here you are:

Exercise 1

Exercise 2

2. Reading comprehension

Read the text in the questionnaire and select the right answer from the options.

This exercise is quite difficult - read it many times, you may use some dictionary for translation.

3. Listening task

Listen to the song by The Beatles. Pay attention to the text - you may hear several times the word "yesterday". You should count how many times you´ve heard the word.

Then you may choose the correct answer from the questionnaire:

4. Ask your relatives

If it is possible you may ask your relatives about their experience on 1st May raillies.

Ask them these questions:

  1. Were you happy to attend this occasion?

  2. Have you got any humorous story about this occasion?


... To make sure you understand, I will switch to Czech for a little while:

Pokud máte možnost, zeptejte se svých příbuzných, jak trávili 1. máje oni, jestli se rádi účastnili průvodů a jestli mají nějakou humornou příhodu. Na oplátku vám anglicky napíšu krátkou historku od mého příbuzného:

My uncle was not happy that he attended the occasion. The main reason was that he had small shoes which made his feet sore. He had to walk around the city with other students and he was not able to walk anymore - so he decided to go home. He took off his shoes and left. There was nobody at home and he forgot his keys this day! So he was sitting on the stairs waiting for his parents to come home.

On the 2nd May he had a huge problem at school - he had to apologise and he got some extra work.