Angličtina 6

Úkoly do 3. 4. 2020

Přihláška na online lekci

Dobrý den, milí žáci a rodiče,


zde máte možnost se závazně přihlásit na videokonferenci z anglického jazyka dne 7. 4. 2020 od 9 hodin.


Při větším počtu účastníků budete rozděleni do skupin, prosím o respektování navrhovaného času lekce.


Na programu bude opětovné vysvětlení minulého času slovesa BE - was/were - a vyvozování dvou typů otázek s tímto slovesem. Zároveň novou látku procvičíme a pak vám zašlu podklady pro krátký zápis do sešitu.


Přihlášky budu přijímat do pondělí 6. 4. 2020 do 12:00.


Těším se na slyšenou

Slováková

Zpětná vazba + důležité info

Dobrý den,

děkujeme všem za vyplněné dotazníky, do dnešního čtvrtka do 11 hodin je vás celkem 17, kteří jste zvládli poslech bez chyby a 14 je vás těch, kteří jste udělali drobnou chybu. Tito všichni si zaslouží jedničku z cvičení číslo 5, což je absolutně skvělá zpráva! Kdo ještě nestihl cvičení udělat, má možnost do pátku 27. 3. 2020.

Další dobrou zprávou je, že s vámi můžu nyní komunikovat rychleji přes instagram - najdete mě pod přezdívkou ucitelka_slovakova. Tam si vás rozdělím do skupinek podle tříd a zkusíme vymyslet i video-hodinu na novou gramatiku lekce 3.

Dále můžete získat malou jedničku z dobrovolného úkolu č. 7 - podmínky jsou uvedené přímo u zadání.


S pozdravem paní učitelky Mischingerová, Slováková a Weczerková

1.Write the new vocabulary

Open your workbook on page 76 and write the new vocabulary

3 A/ Where were you last week?

2. Practise the vocabulary

A) Open your workbook on page 24 and do the exercise 1, you can use the vocabulary exercise book

B) Look at the picture below, try to fill in the other places in the town and fill in this form

3. Reading comprehension task

Read the article in your textbook on page 29, section 3 Birds, 4 Fish and 5 Amphibians and answer the questions:

4. Fill in the gaps

Read the dialogue, try to complete sentences with these words*:

birthday, what, year, this, usually, wedding, were, it, was, park, with, about, when

*v nabídce je více slov, než je mezer

5. Past simple - Was or were?

A) WAS or WERE?

Listen to a song and have a look at this example:

I _____ in London a month ago.

You _____ ill last week.

What would you fill in? Was or were?

B) New grammar - let me switch into the Czech language

Nyní se dostáváme k nové gramatice, proto přepnu do češtiny, aby vám bylo vše jasnější.

Podívejte se na následující prezentaci, splňte i ústní úkol, který je v prezentaci. Poté udělejte cvičení C) Practise (zadání také bude česky)

Past simple - was/were

C) Practise

Udělejte si tohle cvičení. Po kontrole správnosti si vyberte celkem 4 věty (2 věty s was, 2 věty s were) a přepište si je pod tabulku z prezentace jako příklady.

Pro záporné věty, si udělejte následující cvičení a po kontrole správnosti si dvě libovolné věty přepiš do sešitu.

(Tip: doplňuješ klady i zápory s použitím was/were, pro vytvoření krátké formy záporu budeš potřebovat apostrof - drž klávesu alt a stiskni po sobě klávesu 0 3 9)

Project 2, Lesson 3, part 2

6. Irregular verbs part 2

Other 13 irregular verbs.


Watch carefuly the presentation and repeat the verbs after me :-)

7. Listening task - dobrovolný úkol

Listen to two dialogues and click here to fill in the questions and further instructions.


AUDIO - here