Angličtina 6

Úkoly do 5. 6. 2020

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Zpětná vazba

Dobrý den, milí žáci a zákonní zástupci,


v tomto období pro vás máme připravené celkem 4 části. Pracovat budeme převážně s učebnicí. V pondělí 1. 6. 2020 je Den dětí, proto jsou úkoly na tento týden kratší.

V prvním kvízu přiřadíte významově vhodnou větu k obrázku, ve druhé části vás čeká doplnění slovesa v minulém čase do textu. Ve třetí části je pro vás nachystaný poslech. V poslední části si opět zopakujete nepravidelná slovesa.

Také vás chci moc pochválit za zaslané dobrovolné úkoly z minulého týdne - mohli jste vyrobit meme, které by charakterizovalo právě období před karanténou a období nynější. Přehled nejpovedenějších máte k dispozici :-)


Také připomínám, že stále probíhají online lekce s vyučujícími po předchozí domluvě a také stále platí, že si každý kvíz můžete udělat vícekrát.


Přejeme pěkné dny

Mischingerová, Slováková, Weczerková

1.Match the sentences

Match the sentence to the picture.

You may have a look into your textbook on page 36, exercise 1.

2. Complete the sentence

Put the word from brackets into the sentence. You may see the exercise in your textbook on page 36, exercise 2.

3. Listening task 7

Listen to two dialogues and choose the proper word. This exercise is on page 37 in your textbook.

Audio is here.

Click on the headline and revise all the verbs.

For revision do this exercise.