Angličtina 6

Úkoly do 8. 5. 2020

Dobrý den, milí žáci a zákonní zástupci,


v tomto týdný jsou pro vás nachystány právě 4 části s úkoly - 4. úkol je nepovinný.


V první části se podíváte na prezentaci k tvoření vět v minulém čase prostém s pravidelnými slovesy. Budete potřebovat sešit English 1 nebo Grammar.

Ve druhém úkolu si procvičíte tvoření kladných vět a ve třetím cvičení budete tvořit i záporné věty podle. Obě cvičení jsou z pracovního sešitu.


Pro dobrovolníky je ve čtvrtém cvičení nachystané čtení s porozuměním.


Stále také probíhají online hodiny s vašimi vyučujícími. Na mail jsme vám poslali dotazník, abychom mohli případně výuku optimalizovat.


Zdraví vás

Mischingerová, Slováková a Weczerková

Past simple regular verbs věty

1.New grammar

Have a look on the presentation. Write the 2 slides into your English 1 or Grammar exercise book.

2. Practise the positive sentences

Open your workbook on page 27 and do exercise 3.

3. Practise both positive and negative sentences

Open your workbook on page 27 and do exercise 4.

4. Reading comprehension (optional task)

Read the text and select the right answers.