Angličtina 6

Úkoly do 12. 6. 2020

Zpětná vazba

Dobrý den, milí žáci a zákonní zástupci,


dalo by se říct, že se pomalu blížíme do finále, nicméně jsme velmi rády, že jsou mezi vámi takoví, kteří si zaslouží velkou pochvalu za vytrvalost a dlouhodobou spolupráci - ať už v plnění úkolů, nebo v účasti na online hodinách.

V tomto týdnu jsou úkoly jednodušší - bereme ohled na to, že se ve středu uvidíte se svými třídními učiteli dle domluvy a tak chápeme, že vám zbyde méně dní k vypracování úloh.

Nejprve se seznámíte s novou gramatikou - opět budete potřebovat k přepisu jednoho slajdu svůj sešit Grammar nebo English 1. Ve druhé části si procvičíte tvoření vět a po opravení si přepíšete do sešitu větu číslo 1 a 3.

Ve třetí čáti na vás čeká velmi jednoduché cvičení - podíváme se společně na homonyma - podrobnosti najdete u úkolu. Čtvrtý - nepovinný úkol - bude napsání pár krátkých vět v minulém čase o tom, jak jste trávili středeční den ve škole - podrobnosti naleznete přímo u úkolu.

Stále platí, že se můžete obracet na své vyučující k online konzultacím.

S pozdravem

Mischingerová, Slováková a Weczerková

1.New grammar

Let me switch into Czech language.

Prohlédni si prezentaci, do sešitu Grammar nebo English 1 si přepiš slajd, na kterém je značka propisky.

Past simple - irregular verbs věty

2. Practise

Practise the grammar.

Poznámka: Udělej si následující cvičení. Obě cvičení jsou na jiných stránkách, takže budete přesměrováni.

Exercise 1 - z tohoto cvičení přepiš větu číslo 1 a 3 do sešitu.

Exercise 2

3. Homonyms

Co je to homonymum? Homonymum je slovo, které se stejně píše (mnohdy i stejně vyslovuje), ale může pokaždé znamenat něco jiného - to už záleží na kontextu věty. Více podrobností a příklad najdete v kvízu.

4. At school (optional task)

This is an optional task and it is concentrated on your memory.

When you enter the school on Wednesday, find the answers to these questions:

  1. Who did come for you in front of the school?

  2. Who was at school with you?

  3. Which teachers did you meet?

  4. In which classroom were you?

  5. What did your teacher wear?

  6. Did you enjoy your time at school?

Poznámka: Odpovídejte na otázky celými větami...

Např. Who did come for you in front of the school?

Our teacher came for us.

Who was at school with you?

My best friend was at school with me....