Angličtina 6

Úkoly do 15. 5. 2020

Zpětná vazba

Dobrý den, milí žáci a zákonní zástupci,


v krátkém dotazníku, který jste obdrželi e-mailem, jsme zjistili, že čas i obsah lekcí drtivé většině žáků vyhovuje, což nás velmi těší. Moc doufáme, že se vás bude přihlašovat čímdál více.

V úkolech na tento týden naleznete celkem 4 části. V první části budete mít za úkol vyhledat ze seznamu sloves ta pravidelná - ta potom označíte v kvízu. Ve druhé části budete skládat věty (výhodu mají ti z vás, kteří se účastnili online lekce, kde jsme podobné cvičení dělali). Ve třetí části na vás čeká krátké poslechové cvičení a ve čtvrté části si zopakujeme nepravidelná slovesa a doplníme další.

Dále také připomínáme, že stále pokračují online lekce po dohodě s konkrétními vyučujícími a jsme vám plně k dispozici s případnou individuální konzultací. Ozývat se můžete vyučující na maily:

mischingerova@zs-senov.cz

slovakova@zs-senov.cz

weczerkova@zs-senov.cz

Děkujeme za dosavadní spolupráci a zdravíme :-)

Mischingerová, Slováková a Weczerková

1.Find the regular verbs

In the following quiz let´s find the regular verbs.

2. Put the words into correct order

Look at the exercise, you may put the words into correct order to make positive and negative sentences.

3. Listening task

Click on the quiz below and try to listen to the song. Try to complete the lyrics.

4. Irregular verbs

Let me switch into Czech to make everything clear.

V této části si zopakujte první dvě části nepravidelných sloves, která jsme probírali. Dále si projděte také třetí část nepravidelných sloves.

Irregular verbs part 1
Irregular verbs part 2
Irregular verbs part 3