Angličtina 6

Úkoly do 17/04/2020

Zpětná vazba

Dobrý den, milí žáci,

určitě jste si všimli, že celý minulý týden jste měli ve kvízech povinně zadávat mailovou adresu. Veškeré adresy máme uložené a nyní se díky nim můžeme jednoduše spojit prostřednictvím videokonferencí.

Tyto konference budou probíhat vždy ve středu dopoledne. Budete rozděleni do menších skupinek a už se uvidíte s vyučujícími, kteří vás učí i běžně ve škole - začínáme 15. 4. 2020.

Dále se vám v Bakaláři objevuje zpětná vazba - pokud se vám cvičení povede bez chyby nebo s jednou chybičkou - dostanete do bakaláře známku 1, pokud máte chybiček více - známka X, pokud jste nevyplnili, tak se vám objeví v bakaláři písmeno N.

Na tento velikonoční týden máme pro vás celkem 4 úkoly s tím, že 4. úkol je nepovinný. První dva úkoly jsou náročnější - jedná se o tvoření vět, pak o překlad. Ve třetím cvičení máte nachystaný poslech a čtvrtý úkol je nepovinný - zkuste doplnit libovolný velikonoční vtip a po vyhotovení jej pošlete na mail slovakova@zs-senov.cz.

Zdraví vás paní učitelky Mischingerová, Slováková a Weczerková

1.Yes/No questions (past simple)

Practise a little bit more. Look into your textbooks, page 33, exercise 6 - the exercise above is inspired by it. And after checking it - rewrite 2 sentences into your Grammar/English1 exercise book.

2. W/H questions (past simple)

In this exercise you will translate 5 sentences. After checking them, you may write 2 of them into your Grammar/English1 exercise book.

3. Listening task

Listen to the audio and try to mark the statements as true or false.

4. An Easter joke (optional)

Choose one of the pictures and try to think of some funny joke.

You can create a meme. You may add some other picture/pictures with Easter ornaments.

Send your final jokes on slovakova@zs-senov.cz