Angličtina 6

Úkoly do 26. 6. 2020

Zpětná vazba

Dobrý den, milí žáci a zákonní zástupci,

mnohokrát děkujeme za veškerou spolupráci na vzdělávání, za neúnavné plnění úkolů, za účast na online lekcích i za podnětné připomínky k výuce.

Tento týden je v letošním školním roce poslední, kdy dostanete úkoly z pracovního sešitu.

Čekají na vás poslední 3 části. V první části budeme pracovat s pracovním sešitem, ve druhé části na vás čekají nepravidelná slovesa a v poslední části máte přichystaný dobrovolný úkol - detaily naleznete přímo u úlohy.

Pro jistotu zdůrazňujeme, že i v 7. ročníku budete používat červený pracovní sešit i učebnici, proto si ji, samozřejmě po splnění úloh, schovejte na září :-)

Přejeme krásné prázdniny a v září na viděnou

Mischingerová, Slováková a Weczerková

1.WORKBOOK

Page 32, exercise 4

Use these verbs: watched, arrived, played, missed, took, shouted, forgot, lost, walked, left, was, broke, went, phoned, came, drove, swam, ate

Page 33, exercise 5

Page 33, exercise 6


Exercise 4-results

2 arrived 11 watched

3 missed 12 played

4 shouted 13 took

5 forgot 14 lost

6 left 15 walked

7 was 16 broke

8 went 17 phoned

9 swam 18 came

10 ate 19 drove

Exercise 5-results

2 Konrad didn´t listen to CDs.

3 Jessica didn´t make dinner for the family.

4 Paula practised volleyball.

5 Adrian went camping.

6 Charlotte didn´t have a dance exam.

7 Brian travelled to Cornwall.

8 Teresa didn´t do a Science project.

Exercise 6-results

2 How did you get there?

3 Who did you see there?

4 What did you do after that?

5 Did you like it?

6 When did you get home?

2. Irregular verbs

Let´s fill in this exercise with irregular verbs.

And if you need some help, you may look here - there is a list of irregular verbs.

3. optional task - summer song

You may use this form to send me your favourite summer song.

The song by David Guetta and Kelly Rowland - When love is over reminds me of summer a lot.