Angličtina 6

Lekce 1 - od 11. 3. 2020 - 20. 3. 2020

  1. Učebnice strana 28, cvičení 2

  2. Učebnice strana 28, cvičení 3 - zde

  3. Učebnice strana 30, cvičení 1 a cvičení 2

  4. Pracovní sešit strana 22, cvičení 1 zde

  5. Pracovní sešit strana 22, cvičení 2+3+4

  6. Čtení s porozuměním - dobrovolný úkol na známky

6. Dobrovolný úkol: Reading comprehension: Look at the picture, mark the statements as True or False.

Lekce 2 (23. 3. 2020 - 27. 3. 2020)

Pochvala

Posíláme alespoň takto na dálku velikou pochvalu pro ty, kteří poctivě vypracovávají úkoly!

Na příští týden máme pro vás celkem 6 úkolů. Z úkolu č. 5 lze získat malou jedničku. Podmínky jsou uvedeny přímo u úkolu.

V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby konzultace kontaktujte mailem paní učitelku Slovákovou. (slovakova@zs-senov.cz)


Mějte se :-)

Paní učitelky Mischingerová, Slováková a Weczerková

1.Workbook page 22, exercise 4:

2. Reading task

Read this article and do exercise in your workbook on page 23, exercise 5 and write here your answers

3. Modal verb "must"

A) Look at page 67 in your workbook and be sure that you checked exercise 2.7 must

B) Do this exercise (poznámka: ve chvíli, kdy se vám podaří udělat celé cvičení dobře, si věty přepište do sešitu, kam píšeme gramatiku)

4. Read an article from your textbook

Read the article in your textbook on page 29, section 1 Mammals and 2 Reptiles and answer the questions:

5. Listening task

Instructions: write 12 words you hear into your exercise book (poznámka: podrobnější instrukce i s poslechem najdeš zde).

Pro ty, kteří to napoprvé zvládnou bez chyby, máme přichystané jedničky.

6. Irregular verbs

Project 2, Lesson 3

Projdeme si prvních 13 nepravidelných sloves v minulém čase; poté, co přijdete do školy, budeme se slovesy pracovat ve větách. Prohlédněte si následující prezentaci a opakujte jednotlivá slovesa.