Dějepis 6

úkoly do 01/05/2020

Klasické období řeckých dějin, řecko-perské války - Mgr. Bolek

Opakování: Athény a Sparta v archaickém období

Minule sis nastudoval informace o dvou nejvýznamnějších řeckých městských státech v archaickém období (750 — 479 př. n. l.), kterými byly Athény a Sparta. Nyní si proto dáme krátké opakování k utřídění nabytých znalostí:

Řecko-perské války (499 — 449 př. n. l.)

V 1. polovině 5. století př. n. l. postihla řecké polis série válek s jejich mocným sousedem — Persií. Ačkoli Persie byla mocná a obrovská a měla téměř ve všech ohledech nad řeckými polis převahu, Řekové nakonec zvítězili. Řecko-perské války (499 — 449 př. n. l.) pak byly samotnými Řeky i pozdějšími historiky vykládány jako "boj Davida s Goliášem", jako boj svobodných lidí proti násilné despocii, ba přímo jako vrchol lidských dějin.

O velikosti Řecka a Perské říše si můžeš udělat obrázek z této mapy. Vzpomeň si na učivo ze školy a najdi hlavní město Persie:

Úkol do příštího týdne:

V učebnici na str. 83-86 si přečti, proč řecko-perské války vypukly, jaký byl jejich průběh a jak dopadly významné bitvy. Zjisti, jak se vyvíjely Athény a Sparta po řecko-perských válkách a jak se vyvíjel jejich vzájemný vztah. S některými otázkami ti může pomoci starý známý francouzský seriál Byl jednou jeden člověk:

10. lekce - Řecká věda, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Vyjmenuje základní vědní obory antického Řecka.

  • Vyjmenuje alespoň 3 osobnosti řecké vědy.

  • Přiřazuje k osobnostem symboly.

1. úkol: Prostuduj si text z učebnice str. 91 - 92 nebo si pusť přiložené video. Pokus se vytvořit dvojice z níže uvedených obrázků. Ke každé osobnosti, která je na fotografii přiřaď obor, kterému se věnovala a pakliže to bude jen maličko možní i ilustraci, která osobnost vystihuje. Poznatky zaznamenej do On-line formuláře!

  • Pro identifikaci obrázku (ilustrace) bude zpravidla stačit progooglit obrázky vztahující se k uvedeným jménům.

Třeba takto: Aristoteles: byl filozofem a patří k němu ilustrace pod písmenem X

Řecko věda.pdf

Osobnosti:

archimedes

Hérodotos

Pythagoras

Hippokrates

thales z milétu

Thúkydidés

Ilustrace:

A

B

C

D

E

F