Dějepis 6

úkoly do 03/04/2020

6. lekce - Athény v době Periklově Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Popisuje k jakým změnám dochází v životě lidí během vlády Perikla.

  • Zamyslí se nad čteným textem, analyzuje ho a popisuje svůj postoj k získaným informacím o dané době.

  • Vytváří T-graf.

1. úkol: Přečti si text z učebnice str. 84 a 85 a si pusť uvedený díl seriálu "Byl jednou jeden člověk".

2. úkol: Na základě informací, které tak získáš vytvoříš tzv. T-graf na téma: výhody a nevýhody života v dobách Periklových. Co je T-graf? Nejde o nic složitého. Jednoduše rozdělíš celou stránku v sešitu na dva sloupce. První sloupec nadepíšeš znaménkem + a druhý -. Plusem je tedy označen sloupec do kterého uvedeš proč bych chtěl/la žít v Athénách tehdejší doby. Zaměř se především na moderní vymoženosti a to jak fungovala tehdejší společnost. Sloupec nadepsaný mínusem bude obsahovat důvody, proč bys v té době žít nechtěl nebo nechtěla.

Perikles.pdf