Dějepis 6

Úkoly do 10/04/2020

Řecká rčení a přísloví - Mgr. Bolek

7. lekce - Peloponéská válka, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Procvičuje kritické myšlení ve smyslu pochopení příčin, průběhu a důsledku dějinných událostí.

1. úkol: Přečti si text z učebnice str. 86 a na základě informací, které jsi získal/la rozděl souvětí, které jsem vybral do e-formuláře do těchto kategorií:

  • Předpoklad - podmínka nebo stav - za jaké může k něčemu dojít.

  • Příčina - je to, kvůli čemu se něco stane.

  • Průběh - jinými slovy postup nebo proces.

  • Důsledek - popisuje k čemu došlo, jaký byl důsledek příčiny.

Perikles.pdf