Dějepis 6

Úkoly do 15/05/2020

Tažení Alexandra Velikého - Mgr. Bolek

Dobytí Malé Asie

Po Filipově vraždě byl jeho syn Alexandr prohlášen králem a začal tažení proti Persii. S vojskem se přes průliv Dardanely (tehdejší Héllespont) přeplavil na území Persie, kde perská vojska porazil v bitvě na řece Gráníku (334 př. n. l., na anglické mapě Granicus). Osvobodil řecké polis pod perskou nadvládou v Malé Asii (na mapě Asia Minor, dnešní Turecko). Když došel do starobylého města Gordion (na mapě Gordium), ukázali mu jeho průvodci zdejší zajímavost: nacházel se tam vůz, který byl uvázán uzlem tak složitým (konce provazů prý nebyly vidět, neboť byly zasunuty dovnitř uzlu), že jej dosud nikdo nedovedl rozvázat. Kdo prý uzel rozváže, získá vládu nad světem... Alexandr si údajně uzel chvíli prohlížel, poté tasil svůj meč a uzel rozsekl. Slovní spojení "rozetnout gordický uzel" dodnes znamená, že nějakou složitou situaci vyřešíš překvapivě jednoduchým způsobem...

Dobytí Palestiny a Egypta

Peršané Alexandrovi zatarasili cestu dál do nitra říše ve strategickém místě u Issu (333 př. n. l.), kde však Alexandr Peršany znovu porazil, čímž se mu otevřela cesta dál do Palestiny. Tam se mu však odmítlo vzdát staré město Tyros (na mapě Tyre), které leželo na ostrově blízko pobřeží obehnané hradbami. Alexandr však započal dlouhé obléhání, jeho vojáci dokonce až k ostrovu, na kterém město leželo, navršili z hlíny zemní val. Alexandr nakonec Tyros dobyl a celé město nechal vyvraždit. Tím Peršané ztratili poslední námořní základnu. Alexandr došel až do Egypta, kde jej kněží ve věštírně boha Ammona v pouštní oáze Siwa (na mapě Ammon) prohlásili egyptským faraonem. Alexandrovi už nic nestálo v cestě do nitra Persie.

Po dobytí Tyru předložil perský král Dareios III. Alexandrovi mírovou nabídku, v níž mu sliboval všechny země západně od Eufratu, velký obnos peněz, svou dceru za ženu a titul velkokrále. Na oplátku měl Alexandr ukončit své tažení, propustit rukojmí a uzavřít s Dareiem věčné přátelství a spojenectví. Poté, co Alexandrův generál Parmenión uslyšel tuto nabídku, prohlásil: „Kdybych byl Alexandrem, přijal bych tento návrh.“ Nato mu Alexandr odpověděl: „I já bych ho přijal, kdybych byl Parmeniónem.“ Alexandr dal pak Dareiovi oznámit, že on, Alexandr, si vezme, co bude chtít, avšak jestliže si Dareios přeje být ušetřen, ať se k němu dostaví...

Alexandr králem Persie

K rozhodující bitvě s perským velkokrálem Dareiem III. došlo v roce 331 př. n. l. u Gaugamel. Alexandr tam obrovskou perskou přesilu porazil, opět vyhrál a Dareios III. uprchl na severovýchod do Ekbatany, kde byl svými lidmi zavražděn. Alexandr se stal velkokrálem Persie, vtáhl do Babylonu, v Persepoli pak vyplenil královský palác, ale k Dareiově rodině se zachoval velkoryse.

V Persii se Alexandr začal obklopovat perskými rádci a vzal si za ženy dvě perské princezny. Později si vzal ještě další manželky. Toto chování, mnohoženství a obklopování Peršany se nelíbilo jeho makedonským generálům, po kterých navíc Alexandr začal požadovat klanění se na kolenou až k zemi (proskynéze).

Alexandrův postup zastavily až sedmitisícové vrcholy Hindúkuše a líté boje s indickými vládci. Jeho armádu kosily tropické nemoci. Mezi jeho vojáky přibývalo vzpour, které Alexandr nechával nemilosrdně potlačovat. Nakonec tedy rozhodl, že se vrátí zpátky, nikoli však do Řecka nebo Makedonie, ale do Babylonu. Svou armádu rozdělil na dvě části. Jednu část, kterou vedl jeho admirál Nearchos, se splavila po toku řeky Indus do Indického oceánu a přes Perský záliv se vrátila do Babylonu. Sám Alexandr vedl druhou část armády, která se pěšky vydala přes poušť ve východním Íránu. Většina jeho mužů zde zemřela vyčerpáním.

Až do Indie...

Smrt v Babylonu

Po návratu do Babylonu začal plánovat nová tažení, chtěl např. ovládnout Arábii, podmanit si rostoucí Řím a prozkoumat neprostupné lesy severní Evropy. Záhadně však onemocněl a brzy zemřel. Spekuluje se, že ho nechali otrávit jeho generálové, protože se Alexandrovo chování začalo stávat nevyzpytatelným. Alexandr však neurčil svého nástupce, a tak mezi jeho generály propukly letité boje (tzv. války diadochů) a ty skončily rozdělením jeho obrovské říše na části. Nejdůležitější a nejbohatší část — Egypt — získal generál Ptolemaios, jehož potomci vládli Egyptu až do dobytí Římem v roce 30 př. n. l. (poslední královna: Kleopatra VII.).

12. lekce - Divadlo, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Kriticky vyhodnocuje informace ze dvou zdrojů.

1. úkol: Pozorně si poslechni rozhovor prof. PhDr. Eva Stehlíková a Mgr. Amálie Bulandrová o tom jak vypadalo divadlo v dobách antického Řecka a pak si přečti kratičký text v učebnici na stranách 92 - 93.

2. úkol: V dotazníku označ všechna tvrzení se kterými souhlasíš.

Řecko - divadlo.pdf