Dějepis 6

Úkoly do 17/04/2020

Mínojská Kréta a Mykénské Řecko - Mgr. Bolek

Nastuduj si příslušné materiály o mínojské a mykénské civilizaci a poslechni si příběhy ze Starých řeckých bájí a pověstí. Příští týden budou následovat konkrétní úkoly na toto téma.

V době bronzové (asi 2000-1200 př. n. l.) vznikly v oblasti Egejského moře (omývá břehy dnešního Řecka) dvě významné civilizace:

  1. na největším řeckém ostrově Kréta vznikla tzv. mínojská civilizace, nazvaná podle bájného krétského krále Mínoa (v 1. pádě Mínos)

  2. na řecké pevnině, konkrétně na poloostrově Peloponés, vznikla mykénská civilizace, nazvaná podle nejdůležitějšího města Mykén.

Mínojská Kréta

Obrázek zachycuje původní podobu paláce ve městě Knóssos, centru mínojské civilizace. Údajně měl asi tisíc místností a díky své spletitosti dal vzniknout pověsti o labyrintu a Mínotaurovi.

V následujících příbězích ze Starých řeckých bájí a pověstí zjistíš, kdo měl labyrint nechat postavit, kdo byl Théseus a Ariadné:

Daidalos a Ikaros:

Théseus:

Ariadnina nit:

Mykénské Řecko

Město Mykény bylo centrem stejnojmenné civilizace, jež se nacházela na Peloponésu. Na obrázcích vidíš původní a dnešní podobu.

Archeologické výzkumy prováděl v Mykénách legendární amatérský nadšenec do archeologie a řecké mytologie, německý obchodník Heinrich Schliemann [šlíman]. V Mykénách objevil hrobku a v ní zlatou posmrtnou masku. Hrobku i masku přiřkl bájnému mykénskému králi Agamemnónovi, ačkoli ve skutečnosti patřila určitě jinému mykénskému vládci.

Kdo byl král Agamemnón, Helena, Paris nebo král Oidipus, zjistíš v příbězích o trojské válce. Tróju mimochodem na pobřeží dnešního Turecka objevil také Heinrich Schliemann a byl to jeho největší životní objev.

Paris a Helena:

Trojská válka:

Pád Tróje:

8. lekce - Řečtí bohové, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Vyhodnotit a vlastními slovy popsat zlepšení ve vzdělávacím procesu.

  • Trénovat paměť.

1. úkol: Nejprve se pokus bez jakékoliv přípravy zodpovědět otázky v testu, který se ti zobrazí když klikneš na uvedený odkaz.

  • Počet správných odpovědí si poznamenej!

2. úkol: Pusť si prvních 15 minut přiloženého videa a po jeho shlédnutí se znova vrať k "Testíku řeckých bohů" a zodpověz jeho otázky podruhé.

  • Počet správných odpovědí si opět poznamenej!

3. úkol: Pokus se do dotazníku jakkoliv popsat o kolik byl tvůj druhý pokus úspěšnější, než pokus první. Můžeš vypočítat nebo jen odhadnout o kolik procent jsi byl/byla úspěšnější. Nebo vymysli souvětí, které tvůj pokrok vystihne.

  • Vyplň a odešli uvedený dotazník!