Dějepis 6

Úkoly do 24/04/2020

Jak dopadl dotazník k Velikonočním svátkům:

Opakování mínojské a mykénské civilizace, Athény a Sparta - Mgr. Bolek

Kréta a Mykény - opakování

Opakování učiva minulého týdne

Athény a Sparta

Ve starověku Řecko jako nějaký jednotný stát neexistovalo. Na území dnešního Řecka existovala řada městských států (tzn. měst se znaky státu, s vlastní vládou, tyto městské státy živil okolní zemědělský venkov). Městským státům se řecky říkalo polis a nejvýznamnějšími byly Athény a Sparta. Přečti si o těchto polis v učebnici na stranách 81-83 a můžeš si pustit i následující video:

9. lekce - Filozofie, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Odhaluje základní otázky filozofie.

  • Vyjmenuje tři významné antické filozofy.

  • Zpracovává informace audiovizuálního zdroje a vyvozuje z něj konkrétní závěry.

Filozofie je věda, která si klade a snaží se zodpovědět ty nejzákladnější otázky týkající se podstaty světa. Například, jaká je podstata hmoty, prostoru a času. I tato otázka je formulována na stránce přiloženého komiksu. Jaké další základní otázky o kterých se v komiksu píše filozofie řeší?

Jedním z nejznámějších řeckých filozofů byl Aristoteles, vychovatel Alexandra Makedonského. Jeden z dílů seriálu "Byl jednou jeden člověk" se právě vztahem obou uvedených osobností zabývá. V tomto díle se také setkáváme s tím, jakým způsobem vlastně filozofové pracují, jak uvažují a jak vysvětlují své myšlenky.

1. úkol: Podívej se na prvních 10 minut uvedeného videa a zamysli se nad otázkami, které jsem uvedl v dotazníku.

  • V případě, že tě osobnost Alexandra Makedonského zaujme, si můžeš po splnění úkolu, pustit video do konce.

zdroj: Malované dějiny Evropy, V. Haškovec a O. Müller, Albatros 2018, ISBN 978-80-00-04991-5