Dějepis 6

Úkoly do 29/05/2020

Řecká kultura a věda - Mgr. Bolek

V učebnici si na str. 90-98 přečti kapitolu o řecké vědě, umění, kultuře a vzdělanosti.

Řecké písmo (alfabeta)

Řekové používali a dodnes používají své písmo, kterému se někdy podle prvních dvou písmen říká alfabeta. Alfabeta je tak nejstarším písmem používaným v Evropě. Pravděpodobně vznikla z fénického písma (Féničané byli zdatní mořeplavci a starověcí obchodníci, založili např. mocné město Kartágo, o kterém ještě bude řeč). Písmo, které používáme my, se nazývá latinka (neplést s latinou, to je jazyk starověkého Říma), a ta vychází z řecké alfabety.

V uvedeném přehledu vidíš písmena řecké abecedy v majuskulní (velké) a minuskulní (malé) podobě. U písmen je uvedeno jejich jméno.

Úkol 1: Která velká písmeny alfabety jsou stejná jako v latince?

Úkol 2: Která malá písmena v alfabetě znamenají jiné písmeno v latince?

Abys řečtině trochu rozuměl(a)...

Alfabeta měla speciální písmena i pro v řečtině časté dvojice souhlásek, konkrétně pro písmena théta (Θ θ TH), chí (Χ χ CH) a psí (Ψ ψ PS).

Rovněž měla odlišná písmena pro krátkou a dlouhou samohlásku: krátké E bylo Ε ε epsilon, dlouhé É bylo Η η éta, krátké O bylo Ο ο omikron, dlouhé Ó bylo Ω ω ómega.

Stará řecká abeceda neznala U (to musela zapisovat jako omikron a ypsilon, OY) a také neznala V, zatímco dnešní řečtina jako V vyslovuje písmeno Β β beta. Starověké řecké ženské jméno Berenika (řecky Bereníké) se tedy do dnešní podoby změnilo na Veronika. Podobně řecké slovo basileos (král) přešlo do ruštiny jako mužské jméno Vasilij... Nová řečtina tedy pro změnu nemá znak pro písmeno B, takže pokud chtějí zapsat B, musí napsat MP (písmena Μ μ a Π π , slovo Bolek by tedy dnešní Řek musel zapsat Μπολεκ).

Stejně tak starověké dlouhé É (Η η éta) se v dnešní řečtině vyslovuje jako I (proto taky písmeno béta dnešní Řekové čtou [vita]).

Ostrakismos

Nástrojem athénské demokracie bylo něco, co bychom si dnes s demokracií asi nespojili. Byl to tzv. ostrakismos, česky "střepinové hlasování". Pokud svobodní athénští občané někoho ze svých obyvatel považovali za nebezpečného, mohli jeho jméno vyrýt na střep rozbité nádoby (ostrakon je řecky střep, kterých v té době bylo mnoho — papír neexistoval, a tak se střepy užívaly jako materiál k psaní neoficiálních běžných poznámek) a pokud tento athénský občan obdržel hodně "hlasů", mohl být na nějaký čas např. vykázán do vyhnanství.

Úkol 3: Dokázal(a) bys přečíst jména zde ostrakizovaných mužů? Pamatuj, že některá písmena mohou být mírně pootočená nebo jejich "nožičky" mohou svírat trochu jiný úhel, než jsi zvyklý.

Na tomto střepu vidíš napsaná dvě jména, horní ARISSTEIDES (to R je nějaké divné :-O) a spodní LYSIMACHO(S) (i zde je lambda otočená v jiném úhlu).

Ukázka 1.

Ukázka 2.

Ukázka 3.

Použití řeckých písmen v naší době

Řecká písmena se nepoužívají pouze pro zápis řeckého jazyka. Ty sám se setkáváš s malými řeckými písmeny v matematice k označování úhlů.

Stejně tak malé řecké písmeno π se používá jako tzv. Ludolfovo číslo, jehož hodnota je přibližně 3,14 a které udává poměr obvodu kruhu k jeho průměru.

Malým řeckým písmenem μ rovněž označujeme jednu miliontinu nějaké jednotky, která se nazývá mikro. Například jedna miliontina metru je mikrometr a značí se právě μm).

14. lekce - Etruskové a římští králové, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Zpracovává informace audiovizuálního zdroje.

  • Z obsahu informací vybírá podstatné.

  • Popisuje.

1. úkol: Pusť si alespoň prvních 7 minut uvedeného videa. Jestli to zvládneš, tak klidně celé!

2 úkol: Níže uvedené fotografie ilustrují čtyři okamžiky, kdy moderátor videa řešil zásadní informace týkající se dnešního tématu. Tvým úkolem bude vybrat si jednu z fotografií a vymyslet pro ni název. Dále najít čas, kdy se tato fotografie ve videu objeví v plném rozsahu a co nejvýstižněji ji popsat. Fotografie A a B jsou obsahově jednodušší, C a D pak pro opravdové šikulky. Při tvorbě popisu si samozřejmě můžeš uvedený kus videa opakovaně pouštět. Své poznatky zaznamenej do dotazníku.

A

B

c

D