Dějepis 6

úkoly do 31/03/2020

6.A + 6.B - Starověký Egypt - Mgr. Bolek

07 Starověký Egypt

Na základě informací z přiložené prezentace a učebnice na str. 59-69 vypracuj do sešitu formou zápisu odpovědi na následující otázky:

 1. Jaký titul užíval vládce Egypta a jak se nazýval jeho nejvyšší úředník,

 2. za kterého faraona zažil Egypt největší územní rozkvět,

 3. co vedlo k postupnému úpadku Egypta,

 4. jak a proč se mumifikovalo, jak na mumifikování Egypťané přišli,

 5. v jakých vědeckých odvětvích Egypťané vynikali a proč zrovna v těchto,

 6. na jaký materiál Egypťané psali a jak se nazývalo písmo, které používali.

Mumifikace

Na základě informací z videa o postupu mumifikace vypracuj do sešitu odpovědi na následující otázky:

 1. jaký vztah chovali k mozku a jakým způsobem byl vyňat z těla faraona,

 2. jaký vztah chovali k srdci,

 3. jak se říkalo nádobám, ve kterých uchovávali tělesné orgány,

 4. jakou tyto nádoby měly podobu,

 5. co bylo při kladení obvazů vkládáno mezi ně.

Rosettská deska

Přiložený obrázek zachycuje tzv. Rosettskou desku. Na internetu si vyhledej o tomto kameni informace a do sešitu o něm napiš příběh v několika málo větách, kde bude uvedeno:

 1. Kdo desku objevil,

 2. co je na ní psáno,

 3. v čem spočívá její význam,

 4. kdo byl Jean F. Champollion.

Co byste měli zvládnout po návratu do školy?

Hlavně, abyste rozuměli kultuře Egypta (strany 65-69), panovníky a politické záležitosti si přečtěte, ale nechme je trochu stranou

 1. mít představu o egyptském náboženství

 2. rozumět smyslu mumifikace a znát stručně její postup

 3. znát písmo, jeho typ a příběh jeho rozluštění

 4. znát účel a příběh pyramid

 5. mít představu o úspěších české egyptologie

6.C + 6.D - Antické Řecko - formování městských států - Mgr. Huťka

Zde jsou úkoly do 31. března 2020.

Formální požadavky:

 • Vyplníš a odešleš pět on-line dotazníků, které jsou spojeny s konkrétními lekcemi.

 • Později předložíš ke kontrole všechny písemné práce které během lekcí vznikly.

 • Bereš na vědomí, že každý z uvedených požadavků může být učitelem vyžadován, hodnocen a známkován.

 • Bereš na vědomí, že pravidla pro hodnocení budou součástí diskuze učitele s žáky, mohou se tedy změnit a žáci, nebo rodiče je budou moci ovlivnit.

1. lekce - Vznik městských států a řecká kolonizace, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Podle pokynů porovnává mezi sebou dva různé zdroje informací a vytvořit zápis o této činnosti.

 • Pamatuje si alespoň tři věci, které souvisejí s pojmem městský stát.

 • Pozná definici pojmu městský stát mezi několika dalšími větami.

Vznik městských států a řecká kolonizace

a) Přečti si v učebnici text na stranách 79 a 80 (včetně textu na bočních lištách).

b) Pusť si první 4 minuty tohoto videa (klidně několikrát).

1. úkol: Tvým úkolem je ověřit informace uvedené v učebnici druhým zdrojem informací, tedy videem "Archaické a klasické Řecko". Jak to provedeš?

K uvedeným znaménkům, které si namaluješ do sešitu (smajlík, plus, otazník) napiš...

:-) Dvě informace, které se objevily v obou zdrojích.

+ Dvě informace, které byly ve videu, ale v textu učebnice si o nich nečetl/la.

? Dvě informace, které tě překvapily, nebo zaujaly.

2. úkol: Vyber z následujících souvětí jedno, které je podle tebe nejdůležitější (nejpodstatnější) a přepiš si ho do sešitu!


 • Nové osady, tedy "kolonie" Řekové zakládali protože doma došla zemědělská půda a suroviny.

 • Důsledkem kolonizace bylo, že se Řekům doma v polis nevyplatilo pěstovat obilí.

 • Městské státy tedy "polis" jsou města, která mají vlastní zahraniční politiku.

 • Základním právem občana městského státy "bylo volit a být volen".

 • Svobodný občan městského státu se mohl stát otrokem, když se zadlužil.

3. úkol: Vyplň dotazník a odešli povinné odpovědi!

2. lekce - Sparta a Athény, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Vlastními slovy popisuje pojem "spartská výchova" a popsat společnost vybraného městského státu.

 • Vytvoří pětilístek na dané téma.

 • Porovná výstup své práce se spolužáky a poznatky zaznamenat.

Sparta a Athény

a) Pusť si čtvrtou až osmou minutu videa.

b) Přečti si v učebnici text na stranách 81 - 83 (včetně textu na bočních lištách).

Připomínám: demokracie znamená vláda lidu - svobodní Řekové tedy mohli volit své zástupce, kteří rozhodovali o věcech veřejných, nebo dokonce mohli být ostatními občany zvoleni aby spoluvládli.

1. úkol: Představ si, že jsi sedmiletý spartský chlapec a právě jsi byl odveden od své rodiny. Napiš do sešitu mamince nebo tatínkovi dopis. Z pohledu sedmiletého Sparťana popiš jak vypadá tvůj běžný den. Podmínkou je použít v jakémkoliv tvaru, rodu a pořadí tato slova:

družina - zápas - učit se - krádež - výcvik - voják

Pomůže ti článek s nadpisem Spartská výchova na liště str. 81

2. úkol: Vypracuj do sešitu "pětilístek" na téma Athénská společnost - tedy obyvatelé Athén. Jací byli, co dělali, co bylo pro ně charakteristické?

Zásady pro vypracování pětilístku:

1) Na první řádek napiš Athénská společnost a k ní přidej...

2) 2 x přídavné jméno (Jaká byla?)

3) 3x sloveso (Co dělala?)

4) věta o 4 slovech

5) jedno slovo - asociace (Co tě napadne, když se řekne Athény?)

Pomůže ti text Athény v učebnici na straně 82.

3. úkol: Ve čtvrtek 19. 3. 2020 zatelefonuj, napiš na chat, Messenger, Instagram... kdekoliv, některým svým spolužákům a polož jim otázku: "Jaké slovo máš jako asociaci v Pětilístku na pátém řádku?". Odpovědi zapiš do dotazníku a odešli!

6.C + 6.D - ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY

3. lekce - Perská říše, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • K pojmu starobylá Perská říše přiřadí období, vládce, rozsah území a několik informací.

 • Zpracuje informace audiovizuálního materiálu prostřednictvím on-line formuláře.

 • Ověříí si své dovednosti při práci s politickou mapou světa.

Perská říše

a) Nejprve se zaměříme na Perskou říši - pusť si první čtyři minuty tohoto videa!

1. úkol: Vyplň dotazník a odešli povinné odpovědi!

2. úkol: Napiš do sešitu, nebo na papír, co z uvedených věcí pokládáš za nejvýznamnější počin Dareia I. Svou volbu písemně odůvodni!

 • Založení nového hlavního města.

 • Zřízení pošt.

 • Vybudování královské cesty.

 • Zavraždil bratra Bardiu.

 • Nechal razit Dareiky.

 • Rozdělil říši do 24 menších celků.

POZOR: jeden z uvedených bodů se Dareia I. netýká. Napiš který a vysvětli, jak to tedy je.

3. úkol: Zde je Persie v dobách největšího územního rozmachu asi 500 BC. Tvým úkolem je do sešitu nebo na papír vypsat, co nejvíce států, které bychom na území starobylé Persie nalezli dnes.

 • Zdrojem informací může být cokoliv, tvůj Zeměpisný atlas nebo Googlemaps.

4. úkol: Odpověz na otázky uvedeného dotazníku a odpověď odešli!

4. lekce - Průběh Řecko-perských válek, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Rozdělí pojmy, jména, místa a letopočty související s událostmi Řecko-perských válek dle zadaných pravidel.

 • Přiřadí k pojmu Iónská kolonizace odpovídající definici.

 • Své poznatky a práci z dnešní lekce digitálně zpracuje a zveřejní.

Vzpoura Maloasijských států

1. úkol: Přečti si tento krátký text.


 • Před rokem 500 BC probíhala tzv. Iónská kolonizace (čti Jónská...) - během které, Řekové kolonizovali (osídlili) celou Egejskou oblast včetně západního pobřeží Malé Asie - tedy území dnešního Turecka.

 • Maloasijské městské státy, jako byl například Milétos nebo Sardy se po roce 500 BC bouří proti nadvládě Peršanů a krále Dareia. Athény podpořili vzpouru loďstvem.

 • Roku 495 BC bylo povstání řeckých států Peršany potlačeno. Perský král Dareios navíc žádá, aby se mu ostatní řecké státy v celé Egejské oblasti (včetně Athén a Sparty) podrobili.

 • Tento požadavek vede k vypuknutí Řecko-perských válek.

2. úkol: Klikni na ten z uvedených pojmů, který je podle tvého názoru nejpodobnější pojmu Iónská kolonizace? Na této mapce by vypadali stejně.

 • Pod správnou odpovědí nalezneš dotazník, který na konci lekce vyplň a odešli!

3. úkol: Přečti si text Řecko-perské války v učebnici na str. 83 a 84.

ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY.pdf

4. úkol: Přepiš si do sešitu, nebo na papír tyto pojmy. Zařiď se tak, aby všechny pojmy skutečně byli napsány v jedné řadě a odděleny pomlčkou.

Miltiades - Leonidás - Xerxes - Dareios - Termopyly - Maraton - 490 BC - 480 BC - Athény - Sparta


Teď třemi různými barvami pojmy označíš, třeba zakroužkuješ, podle následujících požadavků:

 • jednou společnou barvou třeba modrou, označíš všechny pojmy související s výboji perského krále Dareia.

 • jednou společnou barvou třeba zelenou, označíš všechny pojmy související s výboji perského krále Xerxese.

 • jednou společnou barvou třeba červenou, označíš všechny dvojice pojmů. Dva letopočty, dva perské panovníky, dva řecké bojovníky, dva řecké městské státy a dvě místa bitev.


5. lekce - filmové ukázky Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Poznat cíl lekce :-)

1 . úkol: Pusť si tyto filmové ukázky a pak do dotazníku stručně popiš co nového a zajímavého ses dozvěděl nebo dozvěděla v některé z nich.

Starověké Řecko 1. díl

animovaný dokument 10 minut CZ

Starověké Řecko 1. díl

animovaný dokument 10 minut CZ

Bitva u Termopyl

rekonstrukce bitvy 10 minut titulky

Práce na duben:

6. lekce - Athény v době Periklově Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Popisuje k jakým změnám dochází v životě lidí během vlády Perikla.

 • Zamyslí se nad čteným textem, analyzuje ho a popisuje svůj postoj k získaným informacím o dané době.

 • Vytváří T-graf.

1. úkol: Přečti si text z učebnice str. 84 a 85 a si pusť uvedený díl seriálu "Byl jednou jeden člověk".

2. úkol: Na základě informací, které tak získáš vytvoříš tzv. T-graf na téma: výhody a nevýhody života v dobách Periklových. Co je T-graf? Nejde o nic složitého. Jednoduše rozdělíš celou stránku v sešitu na dva sloupce. První sloupec nadepíšeš znaménkem + a druhý -. Plusem je tedy označen sloupec do kterého uvedeš proč bych chtěl/la žít v Athénách tehdejší doby. Zaměř se především na moderní vymoženosti a to jak fungovala tehdejší společnost. Sloupec nadepsaný mínusem bude obsahovat důvody, proč bys v té době žít nechtěl nebo nechtěla.

Perikles.pdf

7. lekce - Peloponéská válka, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Procvičuje kritické myšlení ve smyslu pochopení příčin, průběhu a důsledku dějinných událostí.

1. úkol: Přečti si text z učebnice str. 86 a na základě informací, které jsi získal/la rozděl souvětí, které jsem vybral do e-formuláře do těchto kategorií:

 • Předpoklad - podmínka nebo stav - za jaké může k něčemu dojít.

 • Příčina - je to, kvůli čemu se něco stane.

 • Průběh - jinými slovy postup nebo proces.

 • Důsledek - popisuje k čemu došlo, jaký byl důsledek příčiny.

Peloponéská válka.pdf