22/5/2020 matematika 6


ÚKOL 10:

Termín: 18. 5. - 22. 5. 2020

Konzultační hodina: Dle rozpisu na hlavní stránce nebo podle kalendáře. 6.A má hodinu v pátek 10:00. Teším se .

Hodnocené cvičení : Vyplň PEČLIVĚ online formuláře. Dej pozor po odeslání už nelze měnit odpovědi. Vyplň jen jednou, počítá se pouze první pokus. Známky či hodnocení najdeš v bakaláři. Lovu zdar!

Nové učivo + zápis do sešitu:

…přejeme pohodové učení, společně procvičíme, ujasníme,

… těšíme se při online výuce a móóóc =) chválíme všechny účastníky výuky online =)


Cvičení: