7/05/2020 matematika 6

ÚKOL 8:

Termín: 4. 5. - 7. 5. 2020

Konzultační hodina: Dle rozpisu na hlavní stránce nebo podle kalendáře. Pozor!!! 6.A, 6. C →úterý výuka nebude, změna termínu viz. rozpis

Způsob odevzdání: Vyplň PEČLIVĚ online formulář. Dej pozor po odeslání už nelze měnit odpovědi. Vyplň jen jednou, počítá se pouze první pokus. Známky či hodnocení najdeš v bakaláři. Lovu zdar!

Hodnocené cvičení :

Procvičení učiva do školního sešitu:

Načrtni si (nemusíš rýsovat přesně) obrázky úhlů a dopočítej velikost zbývajících úhlů v obrázku. Své výpočty řádně zapiš.

Dobrovolný úkol: