Přírodopis 6

Úkoly jsou (většinou) zadávány vždy na dané období - nejčastěji na daný týden. Řazení by mělo být takově, že starší úkoly budou dole, novější nahoře. (toto je informace i pro učitele, aby věděli, jak přidávat další týdny...) Nejnovější by měl být aktuální týden, nebo maximálně jeden nadcházející...

Hodnocení v Bakaláři za povinné úkoly (z týdne: do 27. 3., do 17. 4., do 30. 4., do 31. 5.):

1- úkol správně, X - úkol odevzdaný, ale není správně, N - úkol neodevzdaný

termín odevzdání posunut do konce května