Přírodopis 6

úkoly do 10/04/2020

Milí šesťáci,

čeká nás krátký týden a proto vám zadám jen jeden úkol. Tématem je CIVILIZACE A PŘÍRODA. Na str. 106-107 si přečtěte text a zapište si shrnutí na str. 107.

Dokončete si všechny resty (Ti, co mi jestě neposlali vůbec odpovědi, ať je pošlou, vím o vás!!!)