Zeměpis 6

Úkoly do 24/04/2020

Vnitřní a vnější činitelé - 6.B - Mgr. Bolek

Posledním úkolem z litosféry je probrat zbývající vnitřní a vnější přírodní činitele:

  • vnitřní činitelé vznikají uvnitř zemského tělesa a zpravidla zemský povrch vytvářejí (obvykle jejich činností vzniká nový povrch a pohoří)

  • vnější činitelé působí zvenčí a vnitnřími činiteli vytvořený povrch dále modelují a erodují. Patří mezi ně voda (ať už v kapalném nebo pevném skupenství), proudící vzduch (vítr), teplota, která svými změnami roztahuje a smršťuje horniny a způsobuje tím jejich pukání, kořeny rostlin a činnost člověka.

V učebnici na stranách 21-24 si nastuduj tyto vnější činitele a vyplň následující dotazník (pro všechny šesťáky):

Dotváření zemského povrchu - 6.A/C/D - BC. Kozel


  • Do pátku 24.4. vyplň a odešli formulář. Odpovědí vyhledáš v učebnici.