Čeština 7

úkoly do 05/06/2020

zdravíme,

pomalu se suneme ke konci. Tento týden vás čeká poslední větný člen k zopakování PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ.

  1. Mluvnice

  2. Časopis

!!! Kulturní deníky budeme vybírat až v září.


1.mluvnice

Na Classroom jsme vám už přistála úloha k příslovečnému určení. Spolupracujte se sešitem Přehled mluvnice a následujícími odkazy. Nebojte se, stále je to opakování z minulého roku, není to nové učivo.


2.časopis

Pokud máte hotový časopis, zašlete nám jej na třídní Classroom. Stačí zaslat jen to, co máte, nemusíte dodělávat.