Čeština 7

úkoly do 15/05/2020

zdravíme,

máme pro vás opět něco k procvičení mluvnice a literatury.

  1. Mluvnice

  2. Literatura


  1. mluvnice

Na Classroomu máte hodnocený úkol na základní skladební dvojice.

K osvěžení doporučujeme následující odkazy.

2. literatura

Zpracujte do sešitu Literatura následující text.

  • 1) Vymyslete příběhu název.

  • 2) Doplňte v textu xxxxx podle vlastního uvážení.

  • 3) V textu jsou přísloví, pokus se je nahradit jinými, případně přirovnáními.

  • 4) Vymysli a napiš krátký příběh ze svého života a použij v něm minimálně dvě přísloví či pořekadla.

----------------

O víkendu jsme vyrazili na výlet na kolech. Když na sraz dorazili strejda Jirka s bratrancem Petrem, táta se na ně pobaveně podíval a utrousil: „Jablko nepadá daleko od stromu.“ Jel s námi také spolužák Franta, který je trochu xxxxx. Na konci trasy byl náročný sjezd s klopenými zatáčkami. Franta se ve sjezdu vyboural a táta si neodpustil komentář: „Pýcha předchází pád.“ Jako poslední projel sjezd Petr, který si za to vysloužil od táty hodnocení: „Tichá voda břehy mele.“