Čeština 7

úkoly do 22/05/2020

zdravíme,

čeká nás krásný květnový týden.

Zopakujeme si něco ze skladby a květen vložíme i do časopisu.

1. Mluvnice

2. Časopis


  1. mluvnice

Na Classroom budete mít nachystán rozbor větných členů, tentokrát se budeme věnovat PŘEDMĚTU.

Odkazy k zopakování :

https://www.pravopisne.cz/2017/10/pravidla-predmet/

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-predmet


2. časopis

Vytvořte si do časopisu vlastní smyšlenou rostlinu, která bude zvláštní svým vzhledem i vlastnostmi.

Necháme vám na to čas dva týdny. Práce by měla obsahovat nákres, vzhled (na PC, ručně) a "charakteristiku" rostliny.