Čeština 7

úkoly do 24/04/2020

zdavíme, máme pro vás další jarní úkoly.

  1. Mluvnice - opakování slovní zásoby, pravopis

  2. Literatura - povídka

  3. Časopis - rozhovor

  1. Mluvnice

  • Opět úkoly na Classroom.

  • K opakování slovní zásoby použijte Přehled mluvnice či učebnici - synonyma, homonyma, antonyma.

  • Pravopis - všehochuť vyjmenovaných a odvozených slov, koncovky,

2. Literatura

  • Přečti si následující text, zapiš název a autora ukázky a vypracuj otázky - vše do sešitu Literatura.

3. časopis

  • Tento týden si zkuste rozhovor - na libovolné téma, podle zaměření svého časopisu, 8 otázek a odpovědí, u nich prosím použijte souvětí. Těšíme se na výsledky !