Dějepis 7

úkoly do 03/04/2020

6. lekce - Průběh husitských válek. Mgr. Huťka

Zde jsou úkoly na týden od 30. 3. - 3. 4. 2020

Cíl lekce:

 • Pojmenuje pojmy související s husitstvím.

 • Vybírá z nabídky podstatné informace.

 • Vyhledává konkrétní informace na webu.

 • Odkazuje na zdroj informací.

 • Shrnuje informace vlastními slovy.

1. úkol: Pusť si následující video od 5.50 minuty až do konce. V průběhu videa se setkáš s několika pojmy (nebo jmény) o kterých by bylo dobré se dozvědět více informací. Já jich vybral jedenáct. Tvým úkolem je z nich vybrat tři a vyhledat informace, které se jich budou týkat na Internetu. Informace si prostuduješ a do uvedeného dotazníku vyplníš:

  1. název tří pojmů (nebo jmen), které sis vybral/la,

  2. adresu tří webů, kde sis ověřoval/la informace,

  3. jednu nejzajímavější myšlenku, kterou jsi ke každému ze tří pojmů (jmen) četl/la.

Pojmy na výběr:

Zikmund Lucemburský - Václav IV. - Bitva na Vítkově - Čáslavský sněm - Prokop Holý - Jan Želivský - Bitva u Domažlic - Spanilé jízdy - Basilejský koncil - Bitva u Lipan - Jan Žižka z Trocnova

2. úkol: Pokus se pojmenovat ty obrázky, které dokážeš. Své nápady odešli dotazníkem!

A

B

C

D

E

F

G

H