Dějepis 7

Úkoly do 10/04/2020

7. lekce - Jiří z Poděbrad, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Vyhledává a orientuje se v textu.

  • Spojuje informace z více zdrojů.

Císař Svaté říše římské Zikmund Lucemburský, umřel a nezanechal mužského potomka. Měl ovšem dceru, která se po jeho smrti provdala za rakouského vévodu Albrechta Habsburského. Společně pak zplodili syna Ladislava. Albrecht ale před jeho narozením umírá také. Ladislav tedy získává přídomek Pohrobek (pohrobek je dítě, které přišlo na svět po otcově smrti) a jako mimino se stal králem Českým a Uherským. Vzhledem k tomu, že Láďa nemohl vládnout, vznikají v Čechách spolky šlechty landfrýdy, které udržují řád a pořádek za něj. Hejtmanem jednoho takového spolku se stal kališnický šlechtic Jiří z Poděbrad. Bezdětný Ladislav Pohrobek umírá v sedmnácti letech a České království zůstává opět bez krále. Jak tomu bylo dále se dozvíte v následujícím videu.

1. úkol: Dozvěděli jste se, že tři největší problémy se kterými se musel Jiří z Poděbrad vypořádat byli:

  • Turci

  • Papež

  • spory katolíků s kališníky

Tvým úkolem bude do sešitu, nebo na papír, napsat v čem konkrétně spočívala podstata každého z problémů a jak jej Jiří řešil. Pomůže ti učebnice a strana 110 a 111.

Text z učebnice zde: