Dějepis 7

úkoly do 1/05/2020

10. lekce - Literatura a knihtisk, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Zamyslí se nad změnami, které v životě lidí vyvolal jeden ze zásadních vynálezů historie lidstva.

K nejstarším česky psaným dílům patřila Dalimilova kronika, která vzniká na počátku 14. století. Popisuje události od biblických dob až do doby panování J. Lucemburského. Na přelomu 14. a 15. století byla také do češtiny přeložena Bible.

Do roku 1450, kdy Johannes Gutenberg sestrojil první evropský tiskařský stroj, se všechny knihy přepisovaly ručně. Připomínám, že se psalo seříznutým brkem na pergamen, tedy zvířecí kůži. Takové knihy byly nesmírně drahé a jejich výroba trvala roky. Knihy přepisovali mniši v klášterních písařských dílnách, tzv. skriptoriích. Všechny knihy tedy měly dlouho pouze náboženský obsah.

1. úkol: Pusťte si od 6 minuty jeden z dílů seriálu "Byl jednou jeden vynálezce". Zamysli se a písemně do dotazníku odpověz na tyto dvě otázky:

  • Jaké potíže musel Gutenberg během vývoje tiskařského lisu překonat, jaké problémy řešil?

  • Jak vynález knihtisku změnil svět, co se změnilo oproti dřívějším způsobům množení knih a jaké důsledky to mělo na život lidí?

Dalimilova kronika

Česká bible - také Pražská