Dějepis 7

úkoly do 15/05/2020

12. lekce - Raný novověk - manufaktury, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Kriticky vyhodnocuje informace.

  • Vytváří pracovní postup.

1. úkol: Prostuduj si text z učebnice a označ v dotazníku všechna pravdivá tvrzení!

Manufaktury.pdf

Uvedené video odhaluje výrobu a ražbu mincí ve středověku. Doprovodný komentář je v anglickém jazyce, ovšem obsah reportáže je natolik ilustrativní, že věřím, že český popis nebude zapotřebí.

2. úkol: Vytvoř do sešitu, nebo na papír popis pracovního postupu výroby mincí. Jednoduše v několika odrážkách.