Dějepis 7

úkoly do 17/04/2020

8. lekce - Gotická architektura, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Vyhodnotit a vlastními slovy popsat zlepšení ve vzdělávacím procesu.

  • Trénovat paměť.

1. úkol: Nejprve se pokus bez jakékoliv přípravy zodpovědět otázky v testu, který se ti zobrazí když klikneš na uvedený odkaz.

  • Počet správných odpovědí si poznamenej!

2. úkol: Pusť si přiložené video, pročti si komiks, nebo si můžeš prostudovat text z učebnice na stranách 115 - 117. Po prostudování vybraného zdroje informací se znova vrať k "Testíku gotická architektura" a zodpověz jeho otázky podruhé.

  • Počet správných odpovědí si opět poznamenej!

3. úkol: Pokus do dotazníku jakkoliv popsat o kolik byl tvůj druhý pokus úspěšnější, než pokus první. Můžeš vypočítat nebo jen odhadnout o kolik procent jsi byl/byla úspěšnější. Nebo vymysli souvětí, které tvůj pokrok vystihne.

  • Vyplň a odešli uvedený dotazník!

zdroj: Malované dějiny Evropy, V. Haškovec a O. Müller, Albatros 2018, ISBN 978-80-00-04991-5