Dějepis 7

úkoly do 19/06/2020

Blíží se konec školního roku a vašich on-line aktivit. Během pololetí se nám podařilo v rámci učiva 7. ročníku probrat téměř vše, co nám ukládá Školní vzdělávací program. Výjimkou je třicetiletá válka a renesanční sloh. Těmto dvěma tématům budeme věnovat první měsíc osmého ročníku.

Způsob hodnocení v tomto pololetí:

  • Pracovali - máte jedničky za splněné úkoly spojené s podmínkou odeslání on-line dotazníku. Tyto jedničky mají váhu 3 a budou součástí hodnocení společně se známkami, které máte ještě z počátku druhého pololetí, kdy jsme chodili do školy. Většina z vás tedy díky své aktivitě bude hodnocena výbornou.

  • Nepracovali - budete hodnoceni stejnou známkou, kterou v prvním pololetí.

Poslední lekce - Třicetiletá válka - základní pojmy, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Zpracuje informace audiovizuálního zdroje do elektronické podoby.

  • Pamatuje si pojmy, které souvisejí s tématem Třicetiletá válka.

1. úkol: Odpověz na otázky, které souvisejí s videem!