Dějepis 7

úkoly do 22/05/2020

13. lekce - Reformace a její důsledky, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Porozumí pojmu církevní reformace a protestantství.

  • Seznámí se s osobnostmi evropských reformátorů církve.

1. úkol: Prostuduj uvedené zdroje informací a odpověz na otázky v on-line formuláři.