Dějepis 7

úkoly do 24/04/2020

Jak dopadl dotazník k Velikonočním svátkům:

9. lekce - Gotické umění a hudba, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Vyjmenuje několik, pro gotiku, typických věcí.

  • Vyhledává na Internetu.

  • Zamyslí se nad obtížností plněných úkolů.

  • Popisuje rozdíly mezi podobnými pojmy.

Tyto fotografie ilustrují typické prvky gotického umění. Každý z popisků fotek je zároveň aktivním odkazem na stránky Wikipedie, které vysvětlují uvedený pojem.

1. úkol: Dvě fotografie vyobrazují stejný námět - Pannu Marii s Ježíšem Kristem. Ovšem na obou fotografiích můžeš vidět jeden zásadní rozdíl. Poznáš jaký?

  • Jednou je zde Marie s miminkem (Ježíškem) a jednou s mrtvým Kristem po jeho mučednické smrti. Ten rozdíl je tak veliký, že dokonce vedl k tomu, že se oběma způsobům vyobrazení Marie s Ježíšem říká jinak. Vyhledej na internetu jak se takovým zpodobněním říká!

2. úkol: Vše si prohlédni, prostuduj a poznatky zaznamenej do on-line dotazníku!

Umění:

Hudba:

varhany

pro gotiku typické - stály v kostelech a katedrálách - lidé milovali koledy

chorál

zajímavé je, že tímto slovem můžeme označit skupinu zpěváků i prostor kde stojí

hudební nástroje

zleva: niněra (žlutá krabice ale i to dlouhé žluté) - loutna (připomíná kytaru) - crwt (připomíná harfu), skřipky neboli housle, zobcové flétny a bubínky znáš

3. úkol: Poslechni si ukázku středověké hudby a pokus se vyjmenovat několik nástrojů na které hudebníci hráli! Napiš vše do formuláře a odešli ho!