Dějepis 7

úkoly do 5/06/2020

15. lekce - Dějiny českých zemí, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Orientuje se ve schématickém znázornění rodokmenu.

1. úkol: Přečti si text v učebnici str. 135 - 139.

Text z učebnice v pdf. zde:

2. úkol: Přiložil jsem kopii rodokmenu Jagelonců a Habsburků. Pracuj s ní a odpověz do dotazníku na otázky týkající se jejich příbuzenských vztahů!