7.B

Úkol č. 1 16.3.- 20.3.2020

Kapilární jevy - přečíst tuto kapitolu s. 70-72 a zapsat do sešitu nadpis a shrnutí ze s. 72

na doplnění můžete využít odkaz:

https://www.skolasnadhledem.cz/publication/pdf/25-Fyzika%207PSSsNPrehledweb.pdf

s.4

https://www.skolasnadhledem.cz/publication/pdf/25-solution-Fyzika7PSSsNreseniweb.pdf

s.13-14

Úkol č. 2 23.3.-27.3.2020


Spojené nádoby - přečíst kapitolu v učebnici str.75-77 a do sešitu udělat zápis (nadpis a shrnutí s.77)

nakresli jeden obrázek ze s . 76

Prohlédni si prezentaci

doplnění najdete na:

https://www.skolasnadhledem.cz/
SPOJENE-NADOBY

Úkol č. 3 30.3.-3.4.2020

Archimedův zákon - pročti si tuto kapitolu s.77-79 a do sešitu udělej zápis ( nadpis a shrnutí s.79)

Nejznámější slovní formulace Archimedova zákona je:

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené.

Procvičit si můžeš na:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3662