7. D

úkoly do 03/04/2020

Kapilární jevy

Ponoříme-li velmi úzkou trubici malého vnitřního průměru (kapiláru) svisle do kapaliny v nádobě, pozorujeme zakřivení povrchu kapaliny v kapiláře a její zvýšení nebo snížení vzhledem k hladině kapaliny v nádobě.

V závislosti na povaze kapaliny lze pozorovat dva případy:

1. Kapalina smáčí stěny nádoby – tzn. mezi molekulami stěny kapiláry a molekulami kapaliny jsou síly větší než mezi molekulami kapaliny – v kapiláře vystoupá (vzlíná) hladina kapaliny nad úroveň hladiny v nádobě.

Příklady: Pomocí kapilár v půdě se voda z hlubších vrstev půdy dostává ke kořenům rostlin. Tenké kapiláry v kořenech a těle rostliny zase slouží k zásobování rostliny vodou. Jev se uplatňuje v knotu petrolejové lampy (nebo svíčky), kterým je olej dopravován z nádobky lampy k plameni.

2. Kapalina nesmáčí stěny nádoby – tzn. mezi molekulami stěny kapiláry a molekulami kapaliny jsou síly menší než mezi molekulami kapaliny – v kapiláře klesne hladina kapaliny pod úroveň hladiny v nádobě.

Příklady: Kapka vody si na parafínu zachová tvar koule. Stejně tak voda nepronikne peřím vodních ptáků (mají jej mastné) a ti mohou snadno plavat po vodní hladině nebo se i potápět.

Vše najdeš v uč. str. 70 - 72. Není povinné...


Učivo procvič v doplňovačce níže, koukej při tom na přiložené obrázky!

Kdo tentokrát nechce dělat zápis do sešitu (viz text výše), nabízím jinou variantu. Udělej pokus na kapilární jevy, vše zdokumentuj (fotky, video, ...), nezapomeň řádně popsat a vysvětlit a vlož v UČEBNĚ. Inspirovat tě mohou videa přiložená níže... Už se těším!!! Rozdávám jedničky!!!