Fyzika 7.D

úkoly do 05/06/2020

Proudění vzduchu

Příčinou proudění vzduchu (větru) v atmosféře je rozdíl tlaků. Ten nejčastěji vzniká nerovnoměrným zahřívání povrchu Země Sluncem. Při velkých tlakových rozdílech začně vzduch proudit neuspořádaně, vzniká nárazový vítr, případně víry (tornáda a hurikány).

Rychlost větru se měří anemometry.

Při vzájemném pohybu vhodně tvarovaných těles a vzduchu vzniká aerodynamický vztlak. Aerodynamického vztlaku využívají ptáci, letadla a vrtulníky.

tornádo

hurikán

pouštění draka - drak se vznese, protože na něj působí aerodynamický vztlak

moucha ke svému letu také využívá aerodynamický vztlak

Vyplňte online test:

Toto byla poslední část kapitoly PLYNY. Příští týden nás čeká test.

ÚKOLY NAVÍC

Udělej print screen výsledků svého testu (nebo vyfoť) a pošli mi na: rakosanova@zs-senov.cz. Odměna jistá :-)