Fyzika 7.D

úkoly do 12/06/2020

Všichni, prosím, vyplňte test.

Opět můžete rozšířit svou sbírku jedniček.

Klikni na červené tlačítko.

světelné jevy

Přímočaré šíření světla, rychlost světla

Světlo, které na předměty v našem okolí dopadá, se od nich odráží a vstupuje do našeho oka. Kde světlo není, nic se neodráží – nevidíme nic. Vidíme proto jen ta tělesa a látky, které jsou buďto samy zdrojem světla, nebo které jsou osvětlené.


Ve zdrojích světla vzniká světlo různými způsoby: svítí např. tělesa rozžhavená (Slunce, plamen svíčky, vlákno žárovky…), ale také nerozžhavená (zářivka, světluška, svítící tyčinka…).

Prostředí, kterým se světlo šíří, nazýváme optické prostředí. Rozlišujeme optické prostředí:

Průhledné – světlo se zde šíří přímo (vzduch, voda, čisté sklo…)

Průsvitné – část světla se v něm rozptýlí (mlha, kouř, mléčné sklo…)

Neprůhledné – světlo jím neprochází (kovy, dřevo, keramika…)


Světlo se šíří obrovskou rychlostí. Například ze Slunce dorazí světlo na Zemi za pouhých 8 minut! Urazí přitom vzdálenost 150 000 000 km.

ÚKOLY NAVÍC

Udělej print screen výsledků svého testu (nebo vyfoť) a pošli mi na: rakosanova@zs-senov.cz. Odměna jistá :-)