Fyzika 7.D

úkoly do 15/05/2020

Všichni, prosím, vyplňte test.

Opět můžete rozšířit svou sbírku jedniček.

Klikni na červené tlačítko.

PLYNY

Vlastnosti plynů

Atomy a molekuly plynu se neustále neuspořádaně pohybují, jejich vzájemné vzdálenosti nejsou stálé. Plyn vyplní vždy celý objem nádoby. Plyny jsou stlačitelné a tekuté. Rozpínavost i tlak plynu jsou důsledkem pohybu molekul.

Toto už známe z 6. ročníku. Pro jistotu si vyplňte následující online test ;-)

Atmosférický tlak a jeho měření

Na vzduch, který je v atmosféře působí tíhová síla. To se projevuje tlakovou silou. Tlak, který tomu odpovídá, nazýváme atmosférický tlak. Jeho velikost je přibližně 100 kPa (kilopascalů). Atmosférický tlak klesá s rostoucí nadmořskou výškou a závisí i na počasí. Atmosférický tlak měříme aneroidy, rtuťovými tlakoměry, barometry...

ÚKOL NAVÍC:

Vyzkoušej tento pokus, natoč na video, pokus se vysvětlit, proč se voda nevylije (hledej např. v učebnici ;-) ). Vše mi pošli na: rakosanova@zs-senov.cz